Addis Daily አዲስ ደይሊ – በአሰቃቂ ሁኔታ በቤት ሰራተኛቸው ስለተገደሉት ህጻናት ፖሊስ ዝርዝር መረጃ ሰጠ | በከተማችን የተፈፀመ አስደንጋጭ ወንጀል

by EthioForum
Addis Daily አዲስ ደይሊ – በአሰቃቂ ሁኔታ በቤት ሰራተኛቸው ስለተገደሉት ህጻናት ፖሊስ ዝርዝር መረጃ ሰጠ | በከተማችን የተፈፀመ አስደንጋጭ ወንጀል | AddisNews.net


Article first published here

Related Posts